Ernik Gashi

Member since July 2018

3 Friends

9 Reviews

Reviews · 9
 • Gjiri i Grames

  Beach Recreation Center
  SH8, 0 Vlorë, Albania
  I was here, it's amazing place like a paradise.
  06 July 2018

 • Eng House

  Heating & Air Conditioning/HVAC Electrician
  Nebih Gashi, 0 Prishtinë, Kosovo
  +386 49 360 599
  Kompania Eng House u themelua në vitin 2004 në Prishtinë.
  Në fillim me një staf të vogel të punëtorëve ndërsa sot ka një numer më të gjerë, ku synon që këtë numër ta rris gradualisht.

  MISIONI
  Kompania ENG-House , gjithmonë dëshiron të ofroj këshilla të ekspertëve në fushat e ngrohjes, klimatizimit dhe ventilimit.

  VIZIONI
  Kompania Eng House synon që të njihet si :
  Partner i zgjedhur dhe i sinqertë për klientët tanë duke përfshirë:
  Shërbime të sinqerta, korrekte me qellim te rritjes se vlerave për projektet e klientëve. Duke qenë gjithmonë të denjë të fitojmë besimin e klientëve, duke mbajtur gjithmonë përgjegjësinë për veprimet tona.

  OBJEKTIVI
  Gjithmonë ruajtja dhe qasja me sinqeritet ndaj klientëve.
  Sigurimi i një mjedisi sfidues dhe atmosferë ekipore.
  Duke prentenduar të arrijmë perfeksionim drejt majave më të larta të suksesit.
  Kultivimi i një kulture të unifikuar brenda Kompanisë.

  TEKNOLOGJIA:
  Synimi kryesor i yni është pajisja me teknologji të reja dhe aplikimin e metodave të reja të punës, gjithmonë në të mirë të klientëve tanë dhe bizneseve të tyre.

  BASHKËPUNIMI:
  Kompania Eng House inkurajon bashkëpunimin dhe komunikimin ndërmjet kompanive lokale dhe atyre ndërkombëtare, dhe punon me partnerë vendorë dhe ndërkombëtarë për të mirë të klientëve të saj.
  categories
  07 July 2018

 • French Lounge Bar

  Bar Cocktail Bar Cafeteria
  Hamz Jashari, 0 Ferizaj, Kosovo
  +377 44 324 007
  French Lounge Bar always on fire. Stunning views, beautiful girls, delicious food, different coctails etc. I like atmosphere especially friday ''Friday at French'' when singing singer and dj's.
  07 July 2018

 • Albi Mall

  Shopping Center Cafe Cinema
  Prishtinë, Kosovo
  038 500 202 100
  Good place with a lot of choices. Or better describe "All in One". Lots of nice shops, a good cinema, and very good food. Also, there is bowling, kids playground.
  09 July 2018

 • Berisha Petrol

  Gas Station Cafe Grocery/Supermarket
  Ferizaj, Kosovo
  +377 45 664 411
  Place of comfort and quality services!
  09 July 2018

 • Hotel Moscow

  Hotel Restaurant Day Spa
  20 Terazije, 11000 Beograd, Serbia
  +381 698420405
  Excellent in every way!
  09 July 2018

 • Baki Automobile

  Auto Loan Provider Auto Parts & Supplies
  Prishtinë, Kosovo
  +381 38 600 041
  Good service and satisfaction for all VW driver.
  09 July 2018

 • Hotel Lybeten

  Hotel
  Dëshmorët e Kombit, 70000 Ferizaj, Kosovo
  +386 49 304 000
  Very comfortable hotel, clean, huge room with a window and good service.
  15 July 2018

 • Magic Food

  Fast Food Barbeque Burger
  Ferizaj, Kosovo
  +377 45 278 795
  Best fastfood in town, best place where you can go and eat with family or friends. Really tasty food!
  15 July 2018

Friends · 3
Followers · 1